ApartSamen

Contact

Om een afspraak te maken best mailen naar info@apartsamen.be of bellen naar 0499/181736.
De praktijkruimte is gelegen in de Kerkstraat 79 te 2235 Hulshout. (net voorbij sporthal Hulshout)

Tarieven
Er gelden volgende tarieven:
- Dossierkost: 150 euro per persoon
- Bemiddelingsgesprek (1,5u): 180 euro (90 euro per persoon)
- Individueel eerste gesprek (1,5u): 120 euro
- Gesprek met kinderen: 60 euro (50 minuten)
- (herstel)Gesprek ouder met kind: 120 euro (1,5u)
- Opmaken van officieel ouderschapsplan indien een akkoord bereikt: forfaitaire kost van 600 euro (300 euro per persoon)
- Opmaken van EOT: forfaitaire kost van 1200 euro (600 euro per persoon)
- Verzoekschrift en rolgeld rechtbank: 180 euro (90 euro per persoon)
- Voor een gerechtelijke bemiddeling of een homologatie voor de rechtbank wordt een kost van 120 euro aangerekend voor de extra administratieve formaliteiten
- Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt een kost van 90 euro aangerekend.

Deze vergoedingen worden betaald onmiddellijk bij elke sessie of worden voordien overgeschreven op rekeningnummer BE85 7350 5286 6806 op naam van ApartSamen.