ApartSamen

Vormingen

Door jarenlange ervaring als docent ben ik vertrouwd met het geven van vormingen. Samen kijken we naar waar noden zijn voor jouw organisatie en die worden dan op maat uitgewerkt. Uiteenlopende onderwerpen zijn mogelijk maar enkele voorbeelden kunnen zijn:

  • Omgaan met verschillen, denken vanuit verschillende referentiekaders
  • Werken in team
  • Leiding geven
  • Rouwverwerking
  • Conflicthantering
  • Praten met mensen
  • Werken als hulpverlener
  • Begeleiding van intervisie/supervisie
  • ...