Evy Van Vlerken

OVER MEZELF

Ik ben Evy Van Vlerken, geboren in 1979 en opgegroeid in de Kempen.
In 2001 studeerde ik af als bachelor maatschappelijk assistent aan de Thomas More hogeschool te Geel.
Tijdens mijn werk word ik vaak geconfronteerd met kwetsbare personen die verwikkeld zijn in conflicten met familie, vrienden of officiële instanties.
Deze materie heeft me altijd geïntrigeerd.
Voor een heel klein stuk ben ik docent aan de Thomas More Hogeschool te Geel om mijn passie met studenten in de hulpverlening te delen
Ik ben steeds in het werkveld blijven staan wat me enerzijds voordelen gaf voor het doceren, anderzijds bleef ik alert voor de praktijk door me te verdiepen in deze bepaalde onderwerpen.
In 2014-2015 voltooide ik een opleiding tot familiaal bemiddelaar aan de KU Leuven.
Samen met partners, ex-partners, ouders, plusouders en kinderen probeer ik terug een nieuw evenwicht op te bouwen.
Ik geloof hierbij steevast in mensen hun eigen kracht én een plan op maat.


Silke Wynen

OVER MEZELF

Ik ben Silke, geboren in 1992 en ook opgegroeid in de Kempen. In 2013 studeerde ik af als bachelor in de orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Tijdens mijn eerste werkjaren in de leefgroep of als thuisbegeleidster werd ik vaak geconfronteerd met kwetsbare kinderen en jongeren. Ik heb een groot hart gekregen voor deze doelgroep. In 2021 werd mij gevraagd om mijn groot hart voor kinderen/jongeren te komen inzetten binnen de praktijk ApartSamen. Deze nieuwe uitdaging sprak mij meteen aan. Sinds 2021 ben ik dan ook als praktijkgerichte orthopedagoge aan de slag binnen ApartSamen. Ik zorg ervoor dat kindjes een stem krijgen tijdens een scheidingssituatie. Dit kan gespreksmatig, maar kan ook met verschillende spelletjes of tekenopdrachten om tot gesprek te komen. Thema’s als scheiding, plusouders, pluskinderen, samengestelde gezinnen, halfbroers/zussen, stiefkinderen, boeien mij enorm. Al deze dynamieken bij elkaar kunnen soms voor heel wat vuurwerk zorgen. Vandaar dat ik een opleiding ‘plusoudercoach’ volgde. Vanuit deze opleiding probeer ik ook nieuw samengestelde gezinnen te coachen om de nieuwe situatie draaglijker te maken. Naast deze scheidingssituaties zijn er tal van andere redenen waarom kinderen/jongeren even niet goed in hun vel zitten. Deze kinderen/jongeren zijn daarom ook absoluut welkom bij mij. Aan de hand van concrete dagdagelijkse situaties of gedachtes die in hun hoofd spelen, geef ik ‘tips en trics’ om te leren omgaan met bepaalde situaties en deze voor hun gevoel draaglijker te maken. Als ik echter merk dat praktijkgericht aan de slag gaan niet voldoende is, zal ik gericht doorverwijzen in samenspraak met de ouders.

Tarieven Silke
- Individueel kindgesprek (50’): 60€
- Individueel (plus)oudergesprek (1u): 80€
- Herstelgesprek (groot)ouder/kind (1,5u): 120€
- Gesprek koppel nieuw samengesteld gezin (1,5u): 150€
- Gesprek volledig nieuw samengesteld gezin (1,5u): 180€
- Huisbezoek (1u): afhankelijk van soort gesprek + verplaatsingskost
- Videocall met kind/jongere (30’): 30€
- Deelnemen aan schooloverleg of een overleg op verplaatsing: 80€ + verplaatsingskost
- Terugkoppeling kindgesprekken aan gescheiden ouders (1u): 120€
- Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt de kost van dit gesprek aangerekend.